MMA PLArchiwumUFCByły zawodnik UFC: Wszystko to prowadzi do powrotu Jezusa Chrystusa! [NASZ WYWIAD]

Były zawodnik UFC: Wszystko to prowadzi do powrotu Jezusa Chrystusa! [NASZ WYWIAD]

To jest piękne świadectwo wiary i życia duchowego, które istniało, istnieje dalej i będzie istnieć do końca świata. Udało nam się porozmawiać z byłym zawodnikiem UFC – Cungiem Le (9-3), który nawołuje do nawrócenia, oddaniu się Jezusowi Chrystusowi oraz głosi słowo Boże.

Cung

Wojownik z Wietnamu oddał swoje życie Bogu i mu służy. Cung w mediach społecznościowych głosi słowo Boże i pokazuje miłość, dobro i wszystko czym jest Jezus Chrystus – król nieba i ziemi.

Le w mediach społecznościowych nawołuje/zachęca do wiary, a przy okazji pokazuje historię ludzi, którzy doznali w swoim życiu cudów i bliskości z Jezusem Chrystusem. Cung wraz z żoną prowadzi transmisje na żywo na facebooku i instagramie w każdy poniedziałek oraz czwartek.

Facebook Cunga Le zobaczycie [TUTAJ], a profil na instagramie [TUTAJ]

Cung Le: Nie jest trudno wierzyć, gdy ma się silną relację z Bogiem!

Jest to bardzo ważny wywiad – na dzisiejsze czasy, gdy widzimy w jakim kierunku pędzi cały świat. Jedno się nie zmieniło i nie zmieni – Jezus Chrystus był z nami zawsze i będzie do końca świata. Cung w rozmowie ze mną wyznał jak wygląda jego wiara i praca w mediach społecznościowych. Dodatkowo było parę pytań o przeszłość, a dokładnie o walki w klatce.

Le na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów. Zaczynał od taekwondo, gdzie miał czarny pas. Następnie była Sanda, gdzie uzyskał chociażby zawodowe mistrzostwo świata w kategorii półciężkiej.

50-latek jest także aktorem. Grał w takich filmach jak – ”Ochroniarz”, ”Wściekły Pies”, ”Nieuchronna sprawiedliwość”, ”Oczy Smoka”, Człowiek o żelaznych pięściach”, ”Bruce Lee – to ja”, ”Tekken”, ”Pandorum”, ”Fighting” i wiele innych.

Le zdecydował się na karierę w MMA, a swój duży potencjał wykazał w organizacji Stikeforce, gdzie w efektowny sposób kończył swoje pojedynki. Zawodnik z Wietnamu w 2011 roku zadebiutował w UFC. W pierwszej walce musiał uznać wyższość Wanderleia Silvy. Cung w UFC odnotował cztery walki z czego dwa zwyciężył. Ostatnie starcie miało miejsce w 2014 roku, gdy przegrał z Michaelem Bispingiem.

– Witam. Bardzo mi miło, że zgodziłeś się na wywiad. Swoją ostatnią walkę stoczyłeś w 2014 roku z Michaelem Bispingiem. Czym się zajmujesz od tego czasu i jak wygląda twój codzienny dzień?

Najważniejszą rzeczą, którą teraz robię i na której się skupiam, jest angażowanie się w dzieło Boże i pomaganie ludziom w odkrywaniu Jezusa Chrystusa oraz wspieranie jednostek w ich duchowych bitwach. Moja żona Sunshine i ja dzielimy się spostrzeżeniami na temat ewangelii i walki duchowej za pośrednictwem transmisji na żywo na Instagramie i Facebooku w każdy poniedziałek i czwartek.

– Nie myślałeś nigdy, aby wrócić i stoczyć jeszcze walkę w klatce?

Robiłem to przez pierwsze kilka lat po przejściu na emeryturę, ale teraz skupiam się na tym, czego chce Bóg. Teraz jest czas Boga.

– Spore zamieszanie powstało po informacji, że UFC kończy współpracę z USADĄ. Jesteś zaskoczony, co o tym sądzisz?

Naprawdę nie skupiam się na tej części UFC. Skupiam się tylko na naszej sprawie sądowej dla ponad 1000 zawodników UFC, których mój zespół reprezentuje w naszej sprawie przeciwko UFC.

– Teraz zapytam o twoje media społecznościowe, które często sam obserwuje. Mówisz dużo o wierze, o Bogu, o Jezusie! Kiedy pojawiła się u Ciebie tak duża wiara czy była z Tobą od młodości czy jakaś sytuacja spowodowała, że uwierzyłeś?

Zawsze byłem wierzący, odkąd byłem wystarczająco młody, by mówić. Teraz chodzi o relację z Bogiem i Jezusem Chrystusem. Nie jest trudno wierzyć, gdy ma się silną relację i prosi się Boga i Jezusa Chrystusa, aby byli częścią mojego życia i codziennego planu. To jest jak małżeństwo, ale o wiele głębsze.

– Twoim zdaniem co powinniśmy robić, aby ludzie wrócili do Boga? Być może widzą Boga w zły sposób, bo tak zostało im to przedstawione, lub w żyją w takim poczuciu?

Musimy tylko mówić, chodzić i żyć według Słowa Bożego. Diabeł jest wielkim zwodzicielem, więc po prostu musisz być gotowy i codziennie studiować Biblię KJV i prosić Boga o zrozumienie. Wtedy, gdy ta relacja stanie się pierwsza, Bóg pozwoli ci zobaczyć, jak niemożliwe staje się możliwe.

– Czy kiedy udzielasz się w mediach społecznościowych to napisał ktoś do Ciebie ze swoim świadectwem nawrócenia? Być może twoje wpisy spowodowały, że ktoś zaczął szukać Boga?

Tak, mam wiele dobrych referencji.Wiele osób nie lubi dzielić się swoją historią, więc szanuję ich prywatność – opowiadam ich historie, ale nie używam ich nazwisk. Najważniejsze jest to, że to, co jest w Biblii, jest prawdą, więc Bóg dał nam wolną wolę, abyśmy dokonywali wyborów, ponieważ jest On najbardziej kochający i najpotężniejszy.

– Jak dużo dobrego zrobił dla Ciebie Bóg? Masz za sobą świetne sukcesy w MMA i nie tylko. Byłeś aktorem…. Przede wszystkim masz szczęśliwą rodzinę. Za co jesteś najbardziej wdzięczny Bogu i kim jest dla Ciebie Bóg?

Bycie jednością z Bogiem Ojcem i bycie jednością z Jezusem Chrystusem przez Ducha Świętego jest moim największym sukcesem, ponieważ On dał mi wszystkie dobre i wielkie dary.

– Co twoim zdaniem powinien zrobić człowiek, który czyta nasz wywiad i pomyślał o powrocie do Boga?

Muszą tylko studiować i uczyć się kochać Boga Ojca i Jego Syna Jezusa, ponieważ jest to takie proste, gdy naprawdę szukasz z całego serca. Bóg jest miłością. Czego nie zrobiłby dla swoich dzieci, które Go szukają?

– Covid 19, straszna sytuacja na Ukrainie, ciągłe kłótnie jednego kraju z drugim, wielka ilość uchodźców i wielkie awantury na ulicach, teraz jeszcze wielka tragedia związana z konfliktem izraelsko-palestyńskiego. Do czego to zmierza?

Wszystko to prowadzi do powrotu Jezusa Chrystusa, ponieważ Słowo Boże się wypełnia. Królestwo Niebieskie jest na wyciągnięcie ręki.

– Będą to licznie czytać Polacy, więc powiedz mi co wiesz na temat naszego kraju? Być może znasz, lub obserwujesz zawodników z Polski?

Wiem, że wszyscy jesteśmy ludem Bożym / dziećmi Bożymi, ale tak wielu o tym nie wie, ponieważ diabeł jest wielkim zwodzicielem.

– W naszym kraju duże zainteresowanie budzą freak fighty. Na konferencjach czy programach dochodzi do bójek, szarpanin. Zyskało to ogromne zainteresowanie. Są też oczywiście pozytywne wydarzenia w tym wszystkim, ale jest jednak też dużo wyzwisk, przepychanek itp. Co o Ty uważasz?

Nie wiem zbyt wiele o tych rzeczach, ponieważ skupiam się na Bogu i mojej rodzinie.

– Na sam koniec chciałby wrócić jeszcze do twojej kariery w MMA. Kto był najmocniej bijącym rywalem, z którym walczyłeś?

To był chiński zawodnik, z którym walczyłem w 1999 roku, który uderzył najmocniej.

– Najbardziej szalona i ciekawa historia w twojej karierze w MMA?

Ten pozew zbiorowy przeciwko UFC, którego jestem częścią. Z powodu modlitwy idziemy na rozprawę i UFC będzie musiało się zmienić z powodu tej sprawy, ponieważ z Bogiem przed nami nic nie może się nam przeciwstawić.

– Twój ulubiony zawodnik MMA?

Każdy, kto kocha Boga i Jezusa Chrystusa

– Z jakiej walki jesteś najbardziej zadowolony i dumny?

Franka Shamrocka i pokonanie Króla Sandy z Chin w 1999 roku.

Dziękuję za rozmowę! To była wielka przyjemność. Jeżeli chciałbyś coś na koniec przekazać to proszę bardzo

Niech każdy znajdzie i zbuduje relację z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Nie martw się o religię, ale skup się na relacji. Niech Bóg wszystkich błogosławi.  

Wersja (ENG):

This is a beautiful testimony of faith and spiritual life that has existed, continues to exist and will exist until the end of the world. We were able to speak to former UFC fighter Cung Le (9-3), who calls for conversion, devotion to Jesus Christ and preaching the word of God.

The Vietnamese fighter has given his life to God and serves him. On social media, Cung preaches the word of God and shows love, goodness and all that Jesus Christ is – the King of heaven and earth.

On social media, Le exhorts/encourages people to believe and in the process shows stories of people who have experienced miracles and intimacy with Jesus Christ in their lives. Cung and his wife host live broadcasts on Facebook and Instagram every Monday and Thursday.

You can see Cung Le’s Facebook [HERE] and Instagram profile [HERE].

Cung Le: It’s not difficult to believe when you have a strong relationship with God!

This is a very important interview – for today’s times, when we see the direction in which the whole world is rushing. One thing has not and will not change – Jesus Christ has always been with us and will be until the end of the world. In his interview with me, Cung confessed what his faith and social media work looks like. Additionally, there were a few questions about the past, specifically about his fights in the cage.

Le has plenty of success to his credit. He started with taekwondo, where he had a black belt. Then there was Sanda, where he achieved at least the professional world championship in the light-heavyweight category.

The 50-year-old is also an actor. He has starred in films such as – ”Bodyguard”, ”Rabid Dog”, ”Inescapable Justice”, ”Eyes of the Dragon”, ”Iron Fist Man”, ”Bruce Lee – That’s Me”, ”Tekken”, ”Pandorum”, ”Fighting” and many more.

Le chose to pursue a career in MMA and showed his great potential in the Stikeforce organisation, where he ended his fights in spectacular fashion. The Vietnamese fighter made his UFC debut in 2011. In his first fight, he had to acknowledge the superiority of Wanderlei Silva. Cung has recorded four fights in the UFC, two of which he won. His last bout was in 2014, when he lost to Michael Bisping.

– Hello, I am very pleased that you agreed to be interviewed. You fought your last fight in 2014 against Michael Bisping. What have you been up to since then and what does your day-to-day look like? 

The Most important thing I do now and  primary focus is engaging in God’s work, and aiding people in discovering Jesus Christ, and supporting individuals in their spiritual battles. My wife, Sunshine and I, share insights on the gospel and spiritual warfare through live feeds on Instagram and Facebook every Monday and Thursday. 

– Have you never thought about coming back and fighting another fight in the cage? 

I used to the first couple of years after I retired but, now I am focus on what God wants. It’s God’s time now.

– Now a lot of confusion has arisen after the news that the UFC is ending its partnership with USADA. Are you surprised, what do you think about that? 

I really don’t focus on that part of the UFC. I’m just staying on our court case for the 1000 plus UFC fighters that my team represents in our case against ufc 

– Now I’m going to ask you about your social media, which you often follow yourself. You talk a lot about faith, about Jesus! When did you come to have so much faith was it with you since you were young or did some situation make you believe?

I have always been a believer since I was young enough to talk. Now it’s all about the relationship with God and Jesus Christ.  It’s not hard to believe when you have a strong relationship and ask God and Jesus Christ to be part of my life and everyday plan. It is just like a marriage but much deeper. 

– In your opinion, what should we do to make people return to Jesus? Perhaps they see God in a bad way because that is how it has been presented to them, or they live with that feeling?

We just have to talk, walk and live by God’s word. The devil is the great deceiver so you just need to ready and study the KJV Bible everyday and ask God for understanding. Then when that relationship becomes first God will let you see the impossible become possible. 

– When you give on social media has anyone written to you with their conversion testimony? Perhaps your posts have caused someone to seek Jesus? 

Yes, I have many good testimonials. Alot of people don’t like to share their story so I respect their privacy but, I do tell their stories but don’t use their names. The biggest thing is what is in the Bible is the truth so God gave us free will to make our choices because He is The Most Love and The Most powerful. 

– How much good has Jesus done for you? You have had great success in MMA and beyond. You were an actor…. Most of all, you have a happy family. What are you most grateful to Jezus for and who is Jesus to you? 

Being one with God The Father and being one with Jesus the Christ through the Holy Spirit is my biggest success becuase He gave me all the good and great gifts. 

– What do you think a person who reads our interview should do and think about returning to Jesus?

They just have to study and learn to love God The Father and His Son Jesus because it’s so easy when you truly seek with all your heart. God is love. What wouldn’t He do for his children  that seek him

– Covid 19, the terrible situation in Ukraine, the constant quarrels of one country with another, the great number of refugees and the great brawls in the streets, now the great tragedy of the Israeli-Palestinian conflict. Where is this all leading?

This is all leading towards the return of Jesus Christ as The Word of God is coming to pass. The Kingdom of Heaven is at hand. 

– There will be a lot of Poles reading this, so tell me, what do you know about our country? Perhaps you know, or are watching, players from Poland?

I know that we are all God’s people/children of God but, so many don’t know it because the devil is a great deceiver. 

– There is a lot of interest in freak fights in our country. There are fights at conferences or programmes, jerks. This has gained a lot of interest. There are, of course, positive events in all of this, but there is also a lot of name-calling, pushing, etc. What do you think about you?

I don’t know much about these things because I keep my focus on God and my family.

– Just to finish, I would like to go back to your MMA career. Who was the hardest hitting opponent you fought?

It was a Chinese fighter I fought in 1999 that hit the hardest.

– Craziest and most interesting story in your MMA career? 

This class action lawsuit against ufc that I am part of.  Because of prayer, we are going to trial and ufc is going to have to change becuase of this case because with God before us, nothing can stand against us. 

– Your favourite MMA fighter? 

Anyone who loves God and Jesus Christ

– What fight are you most happy and proud of? 

Frank Shamrock and beating the King of Sanda from China in 1999. 

– Thank you for the interview! It was a great pleasure. If you would like to say something at the end then please do.

May everyone find and build that relationship with God The Father and His Son Jesus Christ. Don’t worry about the religion but focus on the relationship. God bless everyone.   

Scrolluj dalej, albo kliknij tutaj,
by obejrzeć kolejny wpis