Ortoankieta!

promo61.jpg

Gamrot - Dos Anjos

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ortopedii i Traumatologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
zaprasza wszystkich sportowców trenujących sporty walki do wzięcia
udziału w ogólnopolskiej ankiecie ortopedycznej:

‘Urazy kończyny górnej w sportach walki’

http://ortoankieta.pl

W naszej pracy zwrócimy uwagę na związek treningu, doświadczenia zawodników
i rodzaju uprawianego sportu z konkretnymi urazami kończyny górnej.
Wyłonimy grupy wysokiego ryzyka oraz urazy które niekorzystnie wpływają
na dalszą zdolność do uprawiania sportu.

Ankieta potrwa do końca Lutego 2009 r.

W podziękowaniu za pomoc i poświęcony czas, dzięki uprzejmości sponsorów,
rozlosujemy pośród Was nagrody rzeczowe!

Scrolluj dalej, albo kliknij tutaj,
by obejrzeć kolejny wpis