MMA PLGaleRIZIN.34

RIZIN.34

kickboxing:
61 kg: Taiga Kawabe vs. Ryo Takahashi
61 kg: Yuuki Kasahara vs. Motoki
70 kg: Yuya vs. Yosuke YAMATO
70 kg: Masaya Jaki vs. Kouta
61 kg: Koji “Kouzi” Tanaka vs. Genji Umeno
53 kg: Jin Mandokoro vs. Syuto Sato
63 kg: Yuma Yamahata vs. Sho Ogawa
60 kg: Ryo Sato vs. Shun Onishi

MMA:
66 kg: Satoshi “Dominator” Yamasu (12-6) vs. Kyohei Hagiwara (6-4)
61 kg: Alan “Hiro” Yamaniha (18-9-4) vs. Motonobu Tezuka (34-13-6)
77 kg: “Strasser” Kiichi Kunimoto (20-9-2) vs. Daichi Abe (9-5)
57 kg: Daichi Kitakata (19-10-1) vs. Yutaro Muramoto (8-5-2)
68 kg: Daisuke Nakamura (32-20-1) vs. Sora Yamamoto (13-6-2)
71 kg: Juri Ohara (29-17-3) vs. Akira Okada (17-8-4)
57 kg: Tatsuki Saomoto (17-2) vs. Yuto Uda (5-0-1)
60 kg: Ryuya Fukuda (13-7-1) vs. Masayuki “NavE” Watanabe (14-9-2)
63 kg: Ryuki Kaneda (1-2) vs. Ayumu Yamamoto (3-1)