MMA PLGaleRIZIN.27

RIZIN.27

49 kg: Ayaka Hamasaki (21-3) vs. Kanna Asakura (18-4) – o pas
71 kg: Roberto “Satoshi” Souza (10-1) vs. Kazuki Tokudome (20-10-1)
71 kg: Koji Takeda (11-1) vs Takasuke Kume (24-6-3)
120 kg: Tsuyoshi “Sudario” Kamiyama (2-0) vs Kazushi Miyamoto (0-0)
61 kg: Taiga vs. Kanta Motoyama – kickboxing
66 kg: Kleber Koike Erbst (26-5-1) vs Kazumasa Majima (14-2)
66 kg: Tetsuya Seki (13-6-1) vs Yoshinori Horie (9-3)
61 kg: Shooto Watanabe (21-5-6) vs Takumi Tamaru (12-2-1)
61 kg: Kazuma Sone (24-20-1) vs Hiroki “Shian” Yamashita (7-8)
57 kg: Yutaro Muramoto (7-5-2) vs Seigo Yamamoto (5-5)
53 kg: Syuto Sato vs. Masayoshi Kunimoto – kickboxing
64 kg: Riki Sakurai vs. Riku Yoshida – kickboxing
55 kg: Ryota Naito vs. Hiroki – kickboxing
57 kg: Kohei Sugiyama (10-5) vs Yuki Ito (6-1)

Zapowiedź RIZIN.27
Foto: RIZIN