MMA PLGaleFEN 10: Gold Edition

FEN 10: Gold Edition

Karta główna: 

Foto: fen-mma.com

75 kg.: Paweł Biszczak vs. Anatoli Hunanyan*

100 kg.: Marcin Zontek vs. Arunas Vilius
77 kg.: Rafał Błachuta vs. Davy Gallon
77 kg.: Paweł Kiełek vs. Mindaugas Verzbickas

75 kg.: Wojciech Wierzbicki vs. Łukasz Rambalski*
54 kg.: Patrycja Krawczyk vs. Monika Porażyńska*
70 kg.: Adam Golonkiewicz vs. Jacek Kreft
84 kg.: Paweł Hadaś vs. Aleksander Rychlik

Karta wstępna:

81 kg.: Bartosz Muszyński vs. Janu Cruz*
77 kg.: Paweł Kordylewicz vs. Mateusz Głąb

*walki w formule K-1