MMA PLGaleACB 77: Vasilevsky vs. Duraev

ACB 77: Vasilevsky vs. Duraev

Walka Wieczoru:

185 lb: Vyacheslav Vasilevsky (32-5) vs. Albert Duraev (10-3)

Pozostałe:

155 lb: Abdul-Aziz Abduvakhabov (14-1) vs. Eduard Vartanyan (18-3)
145 lb: Marat Balaev (8-0) vs. Yusup Raisov (11-1)
185 lb: Alexey Butorin (12-2) vs. Gamzat Khiramagomedov (5-0)
185 lb: Mikhail Kolobegov (11-3) vs. Muslim Makhmudov (8-5)
145 lb: Arman Ospanov (8-1) vs. Alexey Polpudnikov (23-4-1)
155 lb: Amirkhan Adaev (12-4) vs. Joshua Avales (26-11-2)
265 lb: Sergey Belostenniy (4-1) vs. Amirkhan Isagadzhiev (3-0)
265 lb: Konstantin Erokhin (9-3) vs. Cory Hendricks (4-1)
170 lb: Sergey Khandozkho (23-5-1) vs. Ali Eskiev (8-2)
125 lb: Mansur Khatuev (1-0) vs. Maycon Silvan (12-2)