MMA PLGaleACB 46: Young Eagles

ACB 46: Young Eagles

Walka wieczoru:

70kg.: Adrian Zieliński (16-4) vs. Islam Makoev (7-1-1)

Pozostałe walki:

84kg.: Sylwester Borys (9-2) vs Charles Andrade (29-30-1)
70kg.: Łukasz Rajewski (6-2) vs. Rasul Yakhyaev (10-3)
93kg.: Adam Kowalski (6-3-1) vs Pavol Langer (2-2)
66kg.: Marcin Jabłoński (3-1) vs. Armen Stepanyan (3-1)
77kg.: Patryk Ruta (1-0) vs. Jokhar Duraev (2-0)
93kg.: Wojciech Giera (1-0) vs. Mukhammad Kikishev (1-0)
62kg.: Sebastian Przybysz (1-0) vs. Akhmed Kukaev (1-0)
93kg.: Karol Linowski (3-1) vs. Baysangur Vakhitov (3-0)
70kg.: Gracjan Szadzinski (4-1) vs. Viskhan Magomadov (3-2)