MMA PLZawodyIII MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH W MMA

III MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH W MMA

słuzby mundurowe

III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w MMA

Pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia

Organizator: K.S.M TEAM w Toruniu
Termin: 17-18 Października 2015
Miejsce zawodów: Hala widowiskowo-sportowa ul. Bema w Toruniu
Waga i weryfikacja: 16 Październik godz. 16-20 oraz 17 Października godz.7-8 ul. Bema w Toruniu

PROGRAM ZAWODÓW
17 Października 2015r.
7.00-8.00-waga i weryfikacja zawodników
9.00 – konferencja techniczna
10.00 – walki eliminacyjne
15.00 – zakończenie rywalizacji sportowej

18 Października 2015r.
9.00 –walki finałowe
15.00- zakończenie zawodów
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów

W zawodach mogą startować funkcjonariusze i funkcjonariuszki służb mundurowych:
Służby
Więziennej,
Wojska Polskiego (Żołnierze), Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej (bez OSP) , Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego –
weryfikacja na podstawie zgłoszenia oraz legitymacji służbowej.
W stosunku co do kobiet po ilości zgłoszonej funkcjonariuszek zostaną utworzone 2 kategorie wagowe.
Sprzęt ochronny zgodny z regulaminem almma.pl
książeczka sportowo – lekarska z aktualnymi badaniami lub zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach mma (konieczny zapis zdolny do zawodów mma)

Startowe – 50 zł.– płatne u organizatora

Zgłoszenia zawodników do
05.Października 2015 r. na adres e-mail: mpsmwmma@vp.pl

KATEGORIE WAGOWE: -73kg, -80kg, -87kg, -96kg, +96kg.

Nagrody:
Dla wszystkich uczestników: dyplomy
1,2,3 miejsce: medal, dyplom, puchary
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców

Kontakt: Tabor Adrian 513-137-705
mpsmwmma.wix.com
mpsmwmma@vp.pl