MMA PLBez kategorii14 kategorii w zunifikowanych zasadach MMA!

14 kategorii w zunifikowanych zasadach MMA!

fight7.jpg

ABC  – Stowarzyszenie Komisji Bokserskich na corocznym zjeździe, uchwaliło,  kilka istotnych poprawek do zunifikowanych zasad MMA. W skład komisji weszli: dyrektor ABC ds. MMA Dale Kiparchuk, Nick Lembo z NJSAC, prezydent ABC Timothy Leuckenhoff oraz były sędzia John McCarthy.  Większość poprawek to doprecyzowanie obecnych już zasad. Największa zmiana dotyczy  kategorii wagowych. Wiele osób liczyło, że zostanie dopuszczona technika – kolana w głowę w parterze, niestety nadal ta technika zostaje zabroniona.


Komisja wprowadziła nst. zmiany:

– Uderzanie w tył głowy –  jest rozumiane jako uderzanie w sklepienie czaszki i poniżej niego wzdłuż kręgosłupa z odchyleniem do 1 cala w każdą stronę

– uderzanie łokciami  – wszystkie uderzenia łokciami, poza wymierzonymi w zabronione części ciała, są teraz dozwolone.

– zakrywanie twarzy albo nosa w celu utrudnienia oddychania – faul, jeśli zawodnik próbuje udusić przeciwnika i wtedy zakrywa mu twarz, nie stanowi to w tym wypadku faulu.

– po uderzeniu w krocze zawodnik będzie miał do 5 minut przerwy na dojście do siebie, po wszystkich innych faulach decyduje lekarz w jakim czasie zawodnik będzie gotowy do dalszej walki.

–  zmiana kategorii wagowych. Obowiązują obecnie 14 kategorie wagowe: od 105 funtów do 265 lbs.

Kategorie wagowe:

waga musza (do 105 lbs./ 48 kg), super musza (105.1 – 115 lbs./ 48 – 52 kg), kogucia (115.1 – 125 lbs., 52 – 57 kg), super kogucia (125.1 – 135 lbs., 57 – 61 kg), piórkowa (135.1 – 145 lbs., 61 – 66 kg), lekka (145.1 – 155 lbs, 66 – 70 kg), super lekka (155.1 – 165 lbs, 70 – 75 kg), półśrednia (165.1 – 175 lbs., 75 – 79 kg), super półśrednia (175.1 – 185 lbs., 79 – 84 kg), średnia (185.1 – 195 lbs., 84 – 88 kg), super średnia (195.1 – 205 lbs, 88 – 93 kg), półciężka (205.1 – 225 lbs., 93 – 102 kg), ciężka (225.1 – 265 lbs, 102 – 120 kg) oraz super ciężka (powyżej 265 lbs./120 kg)

– 10 kategorii wagowych dla kobiet: od muszej 95 lbs./ 43 kg co 10 funtów do super ciężkiej powyżej 185 lbs./ 84 kg.

– organizacje nie mają obowiązku przyjęcia nowych kategorii wagowych, ale jeśli tego nie zrobią nie mogą mówić, że działają zgodnie z zunifikowanymi zasadami.

Scrolluj dalej, albo kliknij tutaj,
by obejrzeć kolejny wpis